X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سالم سازی فضای نقد ورابطه ی آن باتوسعه

 سالم سازی فضای نقد ورابطه ی آن باتوسعه 

هنگامی که اخباروگزارش های استان مان را مرورمی کنیم به چند کلید واژه برخورد می کنیم که همه ی آن حیاتی واساسی است.غالب این گزارش ها از مسئوولان وکارشناسان ارشد ملی واستانی است.این واژگان کلیدی عبارت است از:سالم سازی ،فضای نقد ،توسعه،رسانه ی نیرومند،نقدپذیری، قانونمندی وبالاخره گفت وگوو تضارب افکار.این واژگان درصورت تحقق درجامعه می توانند جامعه را متحول کنند وتوسعه متوازن رانوید دهند.دراستان قم روزنامه نگاران بافضلاء واندیشمندان ارتباط تنگاتنگ دارند بازتاب وانعکاس نظرات ودیدگاهای نوومتنوع آنان درخصوص مسایل گوناگون اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،اقتصادی،فقهی،حقوق بشر،رسانه وابعاد دیگر زندگی مردم موجب رشد وشکوفایی جامعه شده وسطح ومقبولیت رسانه های استانی را افزایش می دهد.بدون تردید گفت وگوی غنی کارشناسان ورسانه های منتقد وپرسشگر مشکلات کشور راکمتر وکمتر خواهند کرد.بسیاری می پرسند باوجود همه ی امکانات نظیر اندیشه های نو،رسانه های متنوع،نیروی انسانی کار آمددراستان چرا وبه چه دلیل آهنگ توسعه درقم کندوبطیع است ؟ کارشناسان وصاحبنظران علوم سیاسی واجتماعی معتقدند هنگامی که چند عامل اساسی در جامعه حضور پررنگ پیدا کند دموکراسی پایداروواقعی می شود.این همان جامعه ی مردم سالاری دینی

است.تاریخ مطبوعات کشور نشان می دهد که رسانه نقش مهم وکلیدی درسعادت کشور بر عهده دارند رسانه ومطبوعات کشوری واستانی برای تأثیر گذاری باید تحلیل واقعی از شرائط جامعه داشته وبرای تحقق چنین امری الزاماباید خبرنگار ،نویسنده وپژوهشگرماهر وچیره دست داشته باشد تابتواند تاثیر خوبی بر جامعه بگذارند بسیاری از مسئوولان مشکلات قم رامحدود به آب،قطار سریع السیر،مترو،بیمارستان های مجهز،تکمیل طرح های نیمه تمام وبالاخره منوریل کرده اند ، به یقین مشکلات قم فراتر از این مقوله ها می باشد.آیا رسانه های استان فرصت کافی  وامکانات لازم ودسترسی آسان به مسئوولان رادارند تامسائل ومشکلات پیش رورا کنکاش کرده وبه بررسی عوامل ظهور وبروز آن بپردازند؟آیا نظرات کارشناسان وصاحبنظران پس از اانتشار مورد توجه مدیران ومسئوولان قرارمی گیرد؟آیاانتشار اخبار وگزارش های  هشدار دهنده ازسوی مطبوعات موجب فشاربر صاحبان رسانه ها نمی شود؟درصورتی که همه ی طرفیت های مورد اشاره درجامعه تحقق یابد مشکلات یکی پس از دیگری حل می شود .قلم یکی از نعمت های الهی است همان گونه که بیان از آموخته های الهی به بشر است این قلم بود که توانست حوادث ووقایع تاریخی چه تلخ وچه شیرین ان رابه امتها ونسل های بعدی واگذارکند .قلم انتقال دهنده ی الام ومشکلات مردم به مسوولان است.اصحاب رسانه خودراموظف می دانند مسایل راتجزیه وموشکافی کنند،ومعضلات جامعه را با نقد سازنده به مدیران ومجریان امر انتقال  ودر حل آ ن به آنان یاری رسانند. آیادرقم فضای نقد فراهم است تامردم درچار چوب قانون نسبت به ارایه انتقادات اقدام کنند ؟ رسانه هنگامی قوی ونیرومند است که بتواند ساده ترین  تاپیچیده ترین مشکل مردم را به مسئوولان که از انجام آن خودداری می ورزند بازتاب دهند.مطبوعات به لحاظ حقوقی حامی نیرومندی ندارند تادرصورت بروز مشکلات ازسوی برخی از مسئوولان ومدیران واحیاناشخصیت های قدرتمند ومتنفذ ازآنان دفاع به عمل آورد. چرا مطبوعات نباید بتواند از طریق کار شناسان خود وصاحبنظران مستقل به بررسی محیط زیست پرداخته وابعاد آن رابرای افکار  عمومی تشریح کند . مطبوعات موضوع امر به معروف ونهی از منکر رامطرح می کند  وبه ابعاد گسترده ی آ ن می پردازد که نقد به مسئوولان ،مدیران ومجریان امور از جمله ی ان است. اما مسئوولان ، امر به معروف ونهی از منکر راتنهادر خطاها واشتباهات مردم می پندارند بدون شک ابتدا نگاه ها ورویکردها باید اصلاح شود.رسانه ها از پروژه ای تحقیق کرده وگزارش تهیه می کنند وتخلفات آن را بازتاب می دهند متنفذان به حمایت از متخلفان علیه مطبوعات اقدام می کنند ، جان کلام و نتیجه این خواهد شد که ، تادستگاه قضایی ،اجرایی وقانون گذار همگی به شکار متخلفان وقانون شکنان برنخیزند تیغ اصلاح کند ومتخلفان مصرتر از گذشته به روش  خویش تداوم خواهند بخشید . درنهایت رسانه به جای  پرداختن به حقایق وپی گیری  سوژه های سازنده  به بازارپخش آگهی تبدیل می شود . بدون شک وتردید مطبوعات آزاد ، صاحبنظران دلسوز، رسانه های منتقد ،فضای سالم نقد،افکار عمومی پرسشگر،مسئوولان پاسخگو می توانند توسعه ی متوازن را درجامعه تحقق وعینیت بخشند.مدیران کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مانند رسایی ، استاد وایزدپناه در چند  سال اخیر نتوانستند چهره ی مطبوعات راکه در شأن این استان باشد باز سازی کنند. امید است دانشی مدیرکل جدید فرهنگ وارشاداسلامی استان  بتواند گام های  موثرتری دراین خصوص بردارد.

سید محمد حسین دریاباری


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر بدهید
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد