X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

استاندار جدید قم ضرورتها واولویتها

        استاندار جدید قم ضرورتها واولویتها

بدون شک قم شهری است مقدس ودر روایات اسلامی از این شهر همواره به نیکی یادشده است .مضافا بر این کریمه اهل بیت حضرت معصومه (ع) نیز با انتخاب آن ،به عنوان آرامگاه خویش بر عظمت واهمیت آن افزوده است . از سوی دیگر توجه علما وانتقال علم ودانش از نجف وسایر شهرهای ایران به قم وتاسیس حوزه علمیه ، این شهر به صورت پایگاه دینی ،علمی ،فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی مبدل شده است .اما نگاه وتوجه مسوولان ومقامات بلند پایه نسبت به آن متفاوت بوده است . قم دررژیم گذشته به دلیل ناساز گاری با سیاست دین ستیزانه وحضور انقلابیون در آن همواره مورد بی مهری قرار داشت . مردم نیزهرگز انتظار رسیدگی وتوجه آنان به اوضاع گوناگون قم ،توسط رژیم گذشته وان هم به علل گوناگون بوده است رانداشتند . رسیدگی به وضعیت قم توسط رژیم گذشته بدون تردید ایجاد زمینه برای دین زدایی ومعنویت بوده است که مردم با آن موافق نبوده واگر تصمیم بازسازی هم اتخاذ می گردید با استقبال مواجه نمی شد .اما اکنون مردم تلاش وجدیت مضاعف مسوولان در برنامه ریزی جهت رفع نیازها ،خواسته ها ومطالبات منطقی خود چشم دوخته اند .قم تقریبا هفت سال است که نام استان به خود گرفته است وبا حضور آقای طاهایی سومین استاندار، فعالیت خویش را در استان آغاز کرده است . همه می دانند که مشکلات قم بسیار فراوان است وبه سادگی قابل حل نیست .ومردم هم از استاندار جدید انتظار معجزه ندارند .اما خواست وانتظار مردم این است که استاندار بتواند ناکامی های اسلاف خویش را جبران واوضاع نابسامان این استان را سامان دهی کند . قم در نقطه مرکزی کشور واقع شده است . وروزانه هزاران مسافر از چهار گوشه آن ،به اقصا نقاط کشور رفت وآمد می کنند .اوضاع شهر سازی ترافیک ،فقدان امکانات رفاهی وهزاران مشکل پنهان وپیدای دیگر ،چه پرسش هایی را از این شهر مذهبی در اذهان مردم بوجود نمی آورد ؟ مهاجرت وانتقال از این شهر به آن شهر در دنیای امروز تقریبا به صورت پدیده ای عادی تلقی می شود .در حال حاضر مهاجرت هایی غیر معمول تعبیر می گردد.که آسیب های اجتماعی به همراه داشته باشد . نظیر مهاجرت روستاییان به شهرها که در نتیجه آسیب فراوان به اقتصاد واردساخته وتولیدات کشاورزی را کاهش وگسترش شهر نشینی را در پی دارد . قم از جمله شهر هایی است که مهاجرت نوع دوم را فراوان دارد . این مهاجرت هم از استان های دیگر است وهم از اطراف قم . مهاجرت نوع اول به دلیل توصیه روایات مبنی بر اینکه قم مکان امنی برای دینداری در آخر الزمان است تحقق یافته ویا خواهد یافت .به هر تقدیر قلمرو استان قم نه اکنون پهناور است ونه آینده معلوم است که چگونه خواهد بود . بنابراین برای مهاجرت نوع دوم که هزاران پدیده ناخوشایند اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی را با خود دارد باید چاره ای اندیشید وبه جای بهره گیری از احساسات از عقل ومنطق کمک گرفت واز معضلات آتی ممانعت به عمل آورد .قم شهری است که در جهان وایران به عنوان مرکزی برای تبیین وتبلیغ معارف دینی شناخته شده است . صدها پایگاه اینترنتی برای مردم جهان معارف اسلامی را بازگومی کند واین شهر پایگاه انقلاب ومحل رشد وتربیت شخصیت های انقلاب محسوب می شود وده ها مزایای دیگر وجود دارد که هر کدام به تنهایی جاذبه ای هستند تا مردم جهان به این استان سفر نمایند . اکنون سؤال این است اوضاع ظاهری استان قم گفته ها ونوشته های ما رازیر علامت سؤال قرار نمی دهد ؟ فقر ونارسایی مشهود وارج ننهادن به کرامت انسانی تلاش های بی وقفه پژوهشگران را نزد جهانیان بی ثمر نمی سازد .؟فقدان مراکز تفریحی سالم وعدم وجودورزشگاه کافی برای بانوان وبالاتر بودن امار افسردگی زنان قم سؤال برانگیز نیست ؟ مردم استان قم در انتظارند تا ببینند استاندار جدید می تواند برای انبوه مشکلات آنان راه حلی پیدا کند .آب آشامیدنی ،توسعه مراکز در مانی ،از جمله روشن شدن تکلیف بیمارستان شهید بهشتی ، کاهش نرخ بیکاری وایجاد امنیت در شان استان قم ،افزایش مراکز دامپروری وبهره وری بهینه از آن وبالاخره تسریع در اجرای طرح های اطراف حرم ،بخشی از دغدغه ی مردم به شمار می رود . در میان مردم این پرسش وجود دارد که آیا استاندار جدید می تواند راهکارهای منطقی برای حل بحران های موجود ارایه نماید؟. اگر راهکاری تدوین شد توان وقدرت لازم برای اجرای آن را دارا می باشد .؟براساس اظهارات استاندار جدید قم ونیز بنا به گزارش مطبوعات محلی آقای طاهایی دراستان های همدان ،سمنان واردبیل در سمت استاندار خدمت کرده است وبسیاری اورا موفق وکار آمد ارزیابی می کنند .شاید مردم قم از آمدن آقای طاهایی بسیار امیدوار شدند وآینده درخشانی رابرای این استان پیش بینی می کنند .البته اینگونه آرزوها دور از دسترس نیست زیرا با تلاش وهمکاری مسوولان ومردم به آسانی دست یافتنی است .اما دست یابی به این آرزو ، در قم ،اموری باید مورد توجه وملاحظه قرار گیرد . نخست اینکه ملاک ومعیار گزینش استاندار از سوی وزارت کشور برای قم چه بوده است ؟ آیا سمنان  ،همدان ،اردبیل وقم از نظر بافت فرهنگی ،اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی یکسانند تا با همان معیارها استاندار قم انتخاب شود ؟ اگر همه ی توجه وزارت کشور وتحلیل گران نزدیک به آن ، معطوف به تجربه باشد ،آقای سعادت فاقد تجربه نبوده است بلکه او هم در گذشته استاندار آذربایجان غربی بوده است واینکه اودر قم بدون تنش باقی ماند وآرام آنجا را ترک کرد خود یک موفقیت به شمار می رود .به هرحال معلوم نیست که کارشناسان وزارت کشور با کدام معیار استاندار جدید را به قم فرستادند ولی حدس قوی ونزدیک به یقین آن است که اذعان گردید قم برای اداره شدن نیاز به نیروی کار آمد ،قاطع جسور ومستقل در رای نیاز دارد تا بتواند با قدرت وتوانمندی در برابر انبوه معضلات مقاومت کند .وهیچ چیزرا برتر از اجرای قوانین ومقررات نپندارد .دوم اینکه گزینش مدیران براساس مبانی پذیرفته شده انجام پذیرد ،اساسی ترین مبانی انتخاب مدیر جهت خدمت به مردم ونمایاندن کارآیی استاندار توانایی اودر انجام کار محوله وپاسخگویی اوبه مردم است .در دنیای امروز بومی بودن گره ای از مشکلات عدیده ی مردم نمی گشاید زیرا مدیر فاقد توانایی ،آگاهی واحساس مسوولیت برحجم مشکلات ومعضلات خواهد افزود وده ها پرسش بدون پاسخ برای همگان ایجاد خواهد کرد .منطقی نیست که تصور شودمدیران بومی در سطح کلان و خرد به دلیل بومی نبودن وفقدان آشنایی آنان با مسایل استان قم کارنامه قابل قبولی از خود به جای نگذاشته ویا نمی گذارند

سوم «اینکه قم به دلایل گوناگون از وضعیت مخصوص به خود بر خوردار است که شاید این شرایط برای دیگر استان ها وجود ندارد .در این شهر قدرت بین افراد متنفذ علمی ،فرهنگی اجتماعی ،سیاسی وحتی اقتصادی توزیع شده است به طوری که هر کدام می توانند در برنامه ریزی های کلان شهری تاثیر گذار باشند مثلا می توانند طرحی را متوقف کنند در صورتی که آن را نخواهند وطرحی را که همه نمی پذیرند آنها با قدرت ونفوذ خود به اجرا در آورند . مردم قم مدیری را می طلبند که بتواند مشکلات عدیده شهر را حل کرده ودر برابرقدرت های پنهان وپیدا استقلال رای داشته باشد .اکنون پرسش اساسی مردم قم این است با توجه به اینکه این استان تازه شکل گرفت ونیاز به نیروهای کارآمددارد واز سوی دیگر قدرت همان گونه که خاطر نشان گردید توزیع شده مضافا بر این قم مرکز نقل فرهنگی ودینی جهان اسلام وکشوراست ومخالفان هم در صدد ایجاد تنش اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی در آن هستند استاندار جدید می تواند محوریت خویش را کاملا حفظ کند ؟تا در آینده قضاوت شود که آقای طاهایی استاندار مقتدر ،کار آمد وفعال بوده است . البته به نظر می رسد نشست وبرخاست ایشان با اصناف وطبقات مختلف حکایت ازآن دارد که اودر صدد مرتفع ساختن مشکلات واز بین بردن شهروندی طبقه بندی شده ،این شهراست.

                                   سیدمحمدحسین دریاباری

                چاپ شده درنشریه گویه

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر بدهید
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد